jos dumoulin

Zwaaikomstraat 19
B-8800 Roeselare
Tel. +32 (0)51 26 33 00
Fax +32 (0)51 26 33 01
Info@josdumoulin.be

Ontwerpen van wegenis infrastuctuur

 Infrastructuurwerken begeleiden en adviseren is één van de specialiteiten van Jos Dumoulin Group. We ondersteunen overheden  met volgende competenties en disciplines:

  • Dorpskernvernieuwing
  • Herinrichting doortochten
  • Ruilverkavelingen
  • Natuurinrichtingsprojecten
  • Omgevingsaanleg
  • Riolering (ontkoppeling bedrijven / gescheiden stelsels)
  • Wegeniswerken (ontwerp wegen, tracés, enz)

disclaimer > sitemap > Wegeniswerken > Rioleringswerken > Opmetingen > Grondontwikkeling > Ontwerpen verkavelingen