jos dumoulin

Zwaaikomstraat 19
B-8800 Roeselare
Tel. +32 (0)51 26 33 00
Fax +32 (0)51 26 33 01
Info@josdumoulin.be

« Terug naar overzicht

Interview met Jos Dumoulin, Ceo Jos Dumoulin Group

Meedenken met uw plannen

Jos Dumoulin
Jos Dumoulin : "Ik overtuig geen klanten, ik overleg met ze." 

Jos Dumoulin staat aan het hoofd van de Jos Dumoulin Group, een Roeselaars kantoor van adviseurs in infrastructuurwerken en grondontwikkeling maar heeft in zijn professionele carrière al heel wat ondernemerswatertjes doorzwommen. Zo stond hij o.a. mee aan de wieg van het succesvolle uitzendkantoor Accent Interim en van het even gerenommeerde ontwikkelingsproject Accent Business Park. Onder meer van die ervaringen, maar ook van zijn persoonlijkheid - "ik kan de mensen heel goed observeren en ik kan luisteren" - maken hij en de competente medewerkers van zijn kantoor die helemaal doordrongen zijn van de eigen bedrijfsspecifieke aanpak elke dag gebruik om te bewijzen dat meedenken met plannen van klanten in geen enkel opzicht een ijdel woord is. 

 

 Jos Dumoulin (56) kan terugblikken op een fraai professioneel parcours. Maar hij is geen man om tevreden achterover te leunen. Geregeld neemt hij een zin in de mond die trouwens nogal wat van zijn collega West-Vlaamse ondernemers op de lippen bestorven ligt: "het moet vooruit gaan". Dat typeert hem ten voeten uit. Ook het wachten voor een rood licht is voor hem een beproeving. En waar hij het ook erg moeilijk mee heeft is dat kennissen hem nog altijd een landmeter noemen. Zelfs als ze eraan toevoegen dat hij de beste van de regio of de provincie is, enerveert het hem. "Ik heb wel die opleiding genoten", zegt hij, "maar ik ben veel meer ondernemer dan landmeter. Ons kantoor doet trouwens ook veel meer dan alleen maar landmeterdiensten aanbieden. We zijn ook geen studie- of ingenieursbureau in de traditionele zin van het woord. Wij zijn adviseurs die meedenken met de plannen van de klanten. Daar gaan we zodanig in op dat een project waarover we ons buigen eigenlijk ons eigen project wordt. We nemen hen heel wat administratieve zorgen uit handen en aan het einde van de rit zijn ze vaak financieel ook beter af. Het is echter niet altijd gemakkelijk om dat aan de buitenwereld duidelijk te maken. Het laten doorvoeren van een merk DNA-analyse door een extern communicatiebureau heeft ons op dat vlak flink geholpen."

 

Vastgoedcrisis zette in 1981 alles in gang

Naar eigen zeggen heeft Jos Dumoulin persoonlijk veel te danken aan de vastgoedcrisis van begin de jaren tachtig. "De prijzen van de bouwgronden zakten van 1.800 frank (44,62 €) per vierkante meter tot 800 frank (19,83 €) en de hypotheekmarkt leek elk gevoel voor rede verloren, want de intresten voor een hypotheeklening liepen op tot 16%. In die omstandigheden raakten alle activiteiten die met de bouw te maken hadden zwaar onder druk. Het heeft me meteen het belang doen inzien van diversificatie en specialisatie. Wie iets kan aanbieden dat slechts weinig anderen ook kunnen leveren, zal ook in crisistijden weinig of geen slapeloze nachten beleven." Die visie leidde al meteen tot een specialisatie in ontwerpen voor de wegenbouw. In 1993 richtte Jos Dumoulin dan samen met twee vennoten, onder wie de betreurde Aimé Desimpel, de kredietmaatschappij Eurofina op. En die lag dan weer aan de basis van het oprichten van het succesvolle uitzendkantoor Accent waarvan hij in 2006 zijn aandelen verkocht, en van  het opstarten en vanaf de start begeleiden - zowel als aandeelhouder als via de activiteiten van zijn kantoor - van Accent Business Park. "Wat ik daaruit geleerd heb?", vraagt Jos Dumoulin zich luidop af. "Dat een ondernemer niet bang mag zijn om initiatieven te nemen en dat elk van die initiatieven een ervaring kan zijn waaruit wel iets valt op te steken.  En ook dat netwerken belangrijk is. Veel mensen kennen is toch nog altijd de beste manier om in commerciële gesprekken het ijs te breken."

 

Veelzijdigheid

De meest kenmerkende eigenschappen van de activiteiten van een kantoor als dat van Jos Dumoulin liggen volgens de zaakvoerder in het feit dat ze een soort verzamelpunt vormen waar een brede waaier van verschillende disciplines samenkomen. "De waarde van de gronden kennen, op de hoogte zijn van de stedenbouwkundige- en de pachtwetgeving, zijn maar enkele van de tientallen aspecten waarvoor klanten op ons moeten kunnen rekenen", zegt hij. "Het al of niet grondig kennen van al die disciplines kan voor elke projectontwikkeling een enorm verschil maken. Als klanten bij ons komen - tot nu toe uitsluitend op basis van reclame van mond tot mond en van de reputatie die we op die manier verworven hebben - moeten ze zeker geen opsomming van argumenten verwachten over waarom ze met ons in zee zouden moeten gaan. Ik overtuig geen klanten, ik praat met ze. Eigenlijk volstaat dat altijd om ze te doordringen van onze competenties, onze veelzijdigheid en van onze eerlijkheid. Centraal in onze aanpak staat realisme. We zeggen gewoon waar het op staat: of zaken al dan niet mogelijk zijn en binnen welk tijdsbestek. Nu kan je zeggen dat dit in elke relatie tussen een dienstenleverancier en een klant een evidentie is, maar de praktijk wijst uit dat dit lang niet altijd het geval is. Pas de laatste jaren, en nu nog iets meer als gevolg van de crisis, komen realisme en transparantie meer op de voorgrond, ook al omdat uit diverse studies blijkt dat consumenten en klanten in de business-to-business-sfeer daar heel veel belang aan hechten." De klanten van Jos Dumoulin Group zijn in hoofdzaak ontwikkelaars die verkavelingen of wegeniswerken realiseren  maar ook een enkele keer een particulier die bijvoorbeeld in het bezit is gekomen van een mooi stuk grond dat hij zelf wenst te ontwikkelen.

Meedenken met plannen

Aan de hand van het verhaal van een dergelijke klant illustreert Jos Dumoulin wat het concreet inhoudt om mee te denken met plannen van klanten. "Toen die man hier binnenkwam met de vraag of we konden helpen met de verkoop van zijn gronden aan een ontwikkelaar, hebben wij de zaak in de diepte geanalyseerd. En we hebben hem geadviseerd om dat niet te doen maar om zelf de verkaveling te realiseren. Hoewel een verkoop hem een aardig centje kon opleveren, zelfs belastingvrij, en hoewel hij in de doe-het-zelf optie meer kosten moest maken, hield hij dankzij ons gefundeerde advies aan het einde van de rit meer over dan indien hij bij zijn oorspronkelijke plan was gebleven.  Het illustreert onze aanpak om altijd het onderste uit de kan te halen voor onze klanten." Jos Dumoulin plakt er meteen nog een ander concreet voorbeeld tegenaan. "Als een promotor vraagt om een terrein van vier hectaren te ontwikkelen om er 100 woningen op te zetten, dan zullen de meeste kantoren exact werken volgens die opdracht. En binnen die opdracht zullen ze misschien proberen creatief te zijn door bijvoorbeeld een centrale goot aan te leggen in een weg in plaats van twee goten aan elke kant van een weg, maar wij gaan een stuk verder. Wij proberen ook buiten de strikte opdracht creatief te zijn, zonder evenwel buiten de lijntjes van de regelgeving te kleuren. Als we erin slagen om zonder kwaliteitsverlies op hetzelfde terrein van 4 hectaren 110 woningen in te plannen in plaats van 100, dan scheelt dat een ferme slok op een borrel. We zijn altijd bezig met de totaliteit van de materie en we houden dus ook rekening met lokale, regionale en Europese regelgeving en met onder meer de milieu- en stedenbouwkundige wetgeving. De huidige evolutie in de richting van een steeds grotere complexiteit, speelt ons eigenlijk in de kaart. Want zo kunnen we volop de troeven van onze veelzijdigheid en onze diepgaande competentie in alle domeinen uitspelen. Bovendien zijn we door onze expertise ook goed in staat om de projecten aan de overheid te verdedigen. Door sinds 1976 in deze materie te werken, weten wij wat er van een verkaveling verwacht wordt. We spreken dezelfde taal als de ambtenaren die uiteindelijk het licht op groen moeten zetten voor de vergunningen. Deze troef kan onze klanten heel wat tijdvoordeel opleveren, want wij weten meteen welke verwachtingen realistisch zijn en welke niet. 

Het merk DNA van Jos Dumoulin Group

Jos Dumoulin mag dan nog trots zijn op de verwezenlijkingen van zijn groep - zoals onder meer het inscannen in 3D van de gebouwen bij de ontwikkeling van het casino in Knokke -, het is voor hem geen reden om niet altijd opnieuw op zoek te gaan naar verbetering, onder meer om in te spelen op de snelle maatschappelijke veranderingen. "Een ondernemingsleider moet blijven investeren", zegt hij. "En wel op verschillende vlakken tegelijk. In de eerste plaats in competente mensen, die er op dezelfde manier als mijn team nu doet in slagen, echt volgens de geest van dit bedrijf te werken: met kennis van zaken, transparant en met de nodige creativiteit.  Voorts hebben we  recent een performante scanner gekocht, die een stuk puur tekenwerk kan overnemen zodat de medewerkers meer tijd over hebben voor echt advieswerk. Bijna tegelijk hebben we ook een DNA-analyse van het merk Jos Dumoulin Group laten uitvoeren. Als "doe" bedrijf staat de hand aan de ploeg slaan en voortdoen bij ons altijd op de eerste plaats. Dat moet ook, maar tegelijk voelde ik goed aan dat het ons belette om eens grondig te reflecteren over wat we precies doen, hoe we ons precies kunnen onderscheiden van collega's concurrenten en hoe we onszelf beter op de kaart kunnen zetten. Het laten uitvoeren van een merk DNA-analyse heeft ons een heel goed inzicht bezorgd over onze kernwaarden: competentie, eerlijkheid en creativiteit. Het heeft ons ook aangetoond waar we staan en we waar we naar toe gaan. Eigenlijk kan je onze activiteiten in drie groepen onderverdelen: landmetersactiviteiten, ontwerp van wegenisinfrastructuur en grondontwikkeling (verkavelingen ontwerpen). En die kunnen op drie niveaus worden uitgevoerd. Op het gelijkvloers vind je de pure uitvoering en het seriewerk op basis van de vakkennis die je gewoon moet hebben om die opdrachten uit te voeren. Op de eerste verdieping kan je al een meerwaarde leveren door kritisch na te denken en verder te gaan dan het seriewerk. Maar wij proberen voor de drie activiteiten vanop de tweede verdieping te werken en dus nog een grotere meerwaarde te bieden. Voor landmeteractiviteiten vertaalt zich dat in een gepersonaliseerd plan, voor verkavelingen en wegeniswerken in een verregaande administratieve begeleiding en in het meedenken om het project te optimaliseren en voor de grondontwikkeling in een proactief totaaladvies. Dat we dit nu duidelijk in kaart hebben gebracht, zal ons helpen om ook de komende jaren vanuit deze troeven echt mee te denken met de plannen van de klanten."


« Terug naar overzicht

disclaimer > sitemap > Wegeniswerken > Rioleringswerken > Opmetingen > Grondontwikkeling > Ontwerpen verkavelingen