jos dumoulin

Zwaaikomstraat 19
B-8800 Roeselare
Tel. +32 (0)51 26 33 00
Fax +32 (0)51 26 33 01
Info@josdumoulin.be

Grondontwikkeling: ontwerpen verkavelingen

Onder Grondontwikkeling verstaan  we het ontwikkelen, het adviseren en het analyseren op de haalbaarheid en het ontwerpen van verkavelingsprojecten. Volgende stappen kunnen in een grondontwikkelingsproject aan bod komen:

  • Onderzoek (Stedebouwkundig analyse  en mogelijkheden)
  • Advies ivm financiële haalbaarheid. (Kosten-baten analyse)
  • Ontwerp
  • Bespreking met overheden en andere actoren
  • Begeleiding opmaak BPA(Bijzonder Plan van Aanlet  en RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)
  • Verkavelingsaanvraag
  • Doorgedreven opvolging

disclaimer > sitemap > Wegeniswerken > Rioleringswerken > Opmetingen > Grondontwikkeling > Ontwerpen verkavelingen